maj

17

Provgradering

By admin

Söndagen den 8:e maj hade SSK anordnat provgraderingsläger med Sensei Ashraf M. Abdulal (4 dan).